Ionimplantering​

Korrosionsbeskyttelse af formdele og slidbestandighed på skarpe knive.

Ionimplantering er en proces hvor ioner skydes ind i overfladen af et andet. Det foregår i en ionaccelerator som ses på billedet til højre ved at ionerne accelereres til meget høj hastighed ved hjælp af nogle kraftige magneter.

Princippet er ligeledes illustreret på en skitsen til højre herfor. Principielt kan der anvendes en hvilken som helst ion til ionimplanteringen, men vi anvender Cr-ioner og N-ioner, da de opfylder de behov som vores kunder har.

Tryk på billedet og se filmen.
Det korte videoklip giver et godt indtryk af ionimplanteringsprocessen.
Ionimplantering foretages ved lave temperaturer, som giver en optimal

løsning på temperaturfølsomme værktøjsmaterialer.​

Ionimplanteringen CC CRO forhindrer den meget destruktive korrosion i blandt andet luftafgange og andre områder som kan blive angrebet af aggressive gasser fra plasten under sprøjtestøbning (en proces som kaldes dieseleffekt). Korrosionsangrebet nedbryder stålet ved at danne huller og gruber i overfladen. CC CRO skaber en overflade med 30 – 40 % krom, hvilket er væsentligt mere end mængden af det frie kromindhold i de værktøjsstål som typisk anvendes til opgaver, hvor korrosionsbeskyttelse er nødvendig. Det frie krom og kromoxider beskytter overfladen mod korrosion.​

​Ionimplanteringen CC N forlænger standtiden på meget skarpe knive, værktøjer og instrumenter ved at beskytte mod det abrasive slid som slider og nedbryder skæreæggen. Behandlingen anvendes der hvor en traditionel PVD belægning ikke kan accepteres grundet lagtykkelsens afrunding af skæreæggen. CC N skaber en overflade med 20 – 30 % kvælstof. Effekten er sammenlignelig med en traditionel nitrering – dog uden den samme dybdegående effekt. At processen ikke trænger så dybt ind er det der udnyttes i forbindelse med meget skarpe værktøjer, da en indtrængningsdybde som ved nitrering vil resultere i en høj risiko for sprødbrud på grund af gennemnitrering af selve skæreæggen (dette forekommer ikke ved CC N).

Kontakt CemeCon Scandinavia for at høre nærmere

om hvilke fordele du kan opnå ved at anvende vores ionimplantering.

 • Ingen brændinger / korrosion med CC CRO.
 • Øget slidbestandighed af meget skarpe
  knive/værktøjsdele med CC N.
 • Behandlingerne er en integreret del af overfladen og ændre ikke værktøjernes dimensioner.
 • Behandlingerne har en friktionskoefficient på 0,5 og en temperaturbestandighed på 350/450 °C.
 • Genbehandling af allerede behandlede emner kan gøres uden problemer.
 • De overflader som ønskes behandlet skal være metallisk rene og fri for oxidationer/urenheder.
 • Ionimplantering foretages ved lave temperaturer, som giver en optimal løsning på temperaturfølsomme værktøjsmaterialer.​
 • Omlegering af ståloverfladen med Cr-ioner og N-ioner.
 • Mindre vedligeholdelse og service på dine værktøjer.
 • Spar penge gennem forbedret levetid på jeres værktøjer.
 • Kombinationsbehandlinger, hvor PVD belægninger
  ionimplanteres, udføres for at opnå synergier på blandt
  andet afformningsegenskaberne.

Læs mere om ionimplantering fra CemeCon Scandinavia

og husk at vi står klar med råd og vejledning.

Downloads​

​Ionimplantering:

Bestillingsseddel:

CemeCon Scandinavia A/S

                                          Navervej 28 - 8382 Hinnerup - Dania

E-mail: info@cemecon.dk

Tel: +45 70 22 11 61

Reg. no: 32293395