Produkty

Hvad enten det gælder skærende værktøjer, støbeforme eller komponenter vil en overfladebelægning stort set altid være en fordel.

Afhængig af den enkelte opgave, vurderer vi altid, hvilken belægning og proces der vil være den mest optimale i tæt dialog med vores kunder.

Valg af overfladebehandling

Problemer med slid og smøring kan resultere i uacceptabelt korte levetider af værktøjer eller komponenter. Resultatet kan også være for dårlige og uensartede produkter. I sådanne tilfælde kan CemeCon Scandinavia A/S tilbyde en analyse af problemet og de muligheder, som avanceret overfladebehandling kombineret med knowhow om materialer og smøremidler tilbyder.

Ved en optimering vil man typisk opnå en kraftig forbedring af økonomien i en given produktion. Det er ikke usædvanligt, at en optimal løsning resulterer i samlede besparelser, der svarer til 10 til 20 gange omkostningen ved overfladebehandlingen.

Analysen vil omfatte aspekter som:

Design
Materialevalg
Smøring
Overfladebehandling

Den professionelle analyse vil gøre det muligt for CemeCon Scandinavia A/S sammen med kunden at finde den mest optimale løsning. I tilfælde, hvor vi ikke har den nødvendige ekspertise in-house, vil ekstern ekspertise blive inddraget efter aftale med kunden.

Normalt vil det være muligt at opnå en kraftig øget levetid af produktionsværktøjet eller en forbedret produktionsproces med øget produktivitet til følge. Ved hjælp af de overfladebehandlingsprocesser, som vi benytter os af, vil det være muligt i langt de fleste tilfælde at opnå kraftige forbedringer mht. slid, friktion, korrosion, slip og vedligehold.

Belægningsprocesser

Hos CemeCon Scandinavia benytter vi os af PVD-processen som bruges til skærende såvel som formgivende processer og maskindele / komponenter.

PVD (Physcal Vapour Deposition) er en fællesbetegnelse for en række forskellige belægningsprocesser hvor laget fremstilles ved udfæld af atomer eller molekyler fra et belægningsmateriale på fast form til et lag på et emne. Processen foregår fra < 180 op til 450 grader.

Derudover råder vi over en ionimplanter som anvendes hovedsagelig til ikke skærende processer, formværktøjer og specielt meget delikate emner. Ionimplantering er en proces hvor ioner (elektrisk ladede atomer eller molkeyler) med høj hastighed skydes ind i materialeoverfladen som projektiler. Da processen foregår ved lav temperatur ændres emnemålene ikke, da der ikke dannes et egentlig overfladelag.

CemeCon Scandinavia A/S

                                          Navervej 28 - 8382 Hinnerup - Dania

E-mail: info@cemecon.dk

Tel: +45 70 22 11 61

Reg. no: 32293395

Cemecon Scandinavia A/S

Navervej 28

8382 Hinnerup

Tlf.: 70 22 11 61

CVR: 32293395

info@cemecon.dk